รออนุมัติ 3 รายการ ห้องประชุม 21 ห้อง สมาชิก 417 คน